Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

O Instytucie

    Instytut został utworzony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w październiku 1999 roku. Instytut funkcjonuje w ramach Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa.

Badania naukowe

   Badania naukowe, prowadzone w Instytucie, ukierunkowane są na szeroko rozumianą problematykę międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Dotyczą one sfery politycznej, gospodarczej i społecznej, w wymiarze ogólnoświatowym, narodowym, regionalnym i lokalnym. Zainteresowania badawcze pracowników odnoszą się do następujących obszarów: bezpieczeństwo międzynarodowe, globalizacja, historia stosunków międzynarodowych, integracja europejska, konflikty we współczesnym świecie, międzynarodowa ochrona praw człowieka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, międzynarodowe stosunki polityczne, mniejszości narodowe, organizacje międzynarodowe, polityka bezpieczeństwa RP, polityka zagraniczna RP, prawo międzynarodowe, systemy polityczne w świecie, terroryzm międzynarodowy, zarządzanie kryzysowe.

   Pracownicy Instytutu publikują monografie i artykuły naukowe w kraju i za granicą, w tym także w Wydawnictwie Naukowym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W 2006 r. Instytut rozpoczął wydawanie „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, którego każdy kolejny numer spotyka się z dużym zainteresowaniem czytelników. W obecnym i minionym roku akademickim pracownicy Instytutu wzięli udział w kilkunastu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, związanych z realizowanymi przez nich obszarami badawczymi.

 

 

Działalność edukacyjna na rzecz regionu

   Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu od 2007 r. jest organizatorem zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

 

 

KONTAKT

Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych

DYREKTOR:

prof. dr hab. Piotr Mickiewicz
pokój 114
tel. 71 355 17 43
piotr.mickiewicz@dsw.edu.pl

Zastępca Dyrektora:

dr Iwona Maria Ładysz
pokój 114
tel. 71 355 17 43
iwona.ladysz@dsw.edu.pl

SEKRETARIAT:

mgr Barbara Żubrycka
numer pokoju: 115
tel. 71 355 17 43
fax 71 359-53-09
ibism@dsw.edu.pl

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek 9:30-14.00
Wtorek 12:30-17.00
Środa 9:30-14.00
Czwartek9:30-14.00
Piątek dzień bez obsługi studentów
Sobota 8.00-16.00-w terminach zjazdów studentów niestacjonarnych
Niedziela 9.00-13.00-w terminach zjazdów studentów niestacjonarnych